Coleherne Ltd

Coleherne Ltd si počas svojej 110 – ročnej existencie získala veľkú reputáciu za vysokú kvalitu a spoľahlivosť. V súčasnosti sa radí k lídrom vo výrobe a dizajne klzných ložísk vo Veľkej Británii.

Firma dodáva klzné ložiská s radiálnymi ako aj kombinovanými (radiálno-axiálnymi) segmentami mnohým výrobcom rotujúcich strojov. Hlavnými oblasťami dodávok sú všeobecné strojárstvo, lodný priemysel, výroba energetických strojov a zariadení, ropa & plyn a príbuzné oblasti.

Typické aplikácie zahŕňajú čerpadlá, generátory, kompresory, turbíny, ventilátory, prevodovky a pomocné zariadenia.

insulated combined thrust journal bearing

Disponuje moderným výrobným zariadením vrátane CNC centier, ktoré umožňujú výrobu ložísk do vonkajšieho priemeru  2 m.

Spoločnosť má vlastné dizajnové oddelenie a  vie navrhnúť vhodný dizajn ložiska vrátane potrebných výpočtov zákazníkom.