Energietechnik Essen GmbH

Energietechnik Essen patrí do skupiny Georgsmarienhütte Holding GmbH.

Výkovky obručí využívané v turbogenerátoroch sa  vyrábajú v Essene už vyše 100 rokov.

Obruče sú upevnené na koncoch rotora, aby fixovali medené vinutie proti odstredivým silám, spôsobených rotačným pohybom turbogenerátora.

Oceľ pre výkovky obručí P900 (X8CrMnN18-18) bola vyvinutá v Essene.

Výrobný proces výkovkov obručí je jedinečný. Nerezová, nemagnetická oceľ pretavovaná v elektrostruskovej jednotke získava procesom kovania a neskôr rozťahovaním za studena svoje jedinečné vlastnosti.

Ďalším výrobnym programom firmy je produkcia polotovarov z ocele Cronidur 30.

Cronidur 30 (označenie ocele 1.4108) je kovaná martenzitná oceľ, pretavovaná pod vysokým tlakom, pôvodne vyvinutá pre kritické aplikácie v letectve a kozmonautike.

1

V súčastnosti nachádza Cronidur široké uplatnenie v priemysle na výrobu vysoko namáhaných produktov, ako napr.

  • Guličkové skrutky a ložiská pre letecký priemysel ako aj pre všeobecné strojárstvo
  • Rezacie nože a porcovacie zariadenia v potravinárskom priemysle
  • Lopatky čerpadiel, vretená, extrudery a porcovacie zariadenia v chemickom a farmaceutickom priemysle
  • Nástroje pre lisovanie tabliet
  • Vysoko leštené formy pre výrobu plastov
  • Korunkové nože a nože na plasty na spracovanie odpadov
  • Medicínske nástroje