Odliatky

Industa International k.s. spolupracuje s dvoma zlievarňami, patriacimi do skupiny Georgsmarienhütte Holding GmbH.

Pleissner Guss GmbH

Pleissner Guss GmbH  je jednou z vedúcich európskych zlievární, vyrábajúcich oceľoliatinu.

K typickým produktom patria hlavne odliatky pre armatúry, čerpadlá, kompresory,  turbíny , koľajové vozidlá a odliatky pre oblasť offshore.

Pri odlievaní sa využívajú, v závislosti od finálnej aplikácie, nízkolegované, legované až vysoko legované oceľoliatiny a liatiny na báze niklu.

Pleissner Guss ponúka odliatky v rozmedzí od 60 kg (sériová výroba) až po 10 ton pre ručné odlievanie.

Friedrich Wilhelms-Hütte GmbH

FWH je najväčšou nemeckou zlievárňou tvárnej liatiny s výrobou odliatkov v hmotnosti od 8 t. do 160 t.

K hlavným produktom patria náboje a hriadele veterných turbín, skrine parných a plynových turbín,  kompresorov ako aj skrine veľkých priemyselných a lodných motorov.

Druhou výrobnou oblasťou sú odliatky z oceľoliatiny do hmotnosti cca 16 t.