Schmiedewerke Gröditz GmbH

Schmiedewerke Gröditz je súčasťou skupiny Georgsmarienhütte Holding GmbH.

Firma s vyše dvestoročnou tradíciou patrí k lídrom na európskom trhu vo svojom odvetví.

Ponúka rozsiahle produktové portfólio od tyčovej ocele cez finálne opracované kľukové hriadele až k strojným súčastiam pre energetické strojárenstvo v hmotnostiach do 50 ton.

Práve takéto voľné výkovky, využívané v energetickom strojárstve  ako napríklad rotory parných turbín a turbogenerátorov, výkovky obežného kola pre vodné turbíny ako aj pre výrobu armatúr v energetike zabezpečuje firma Industa International k.s.

Schmiedewerke Gröditz disponuje vlastnou oceliarňou vybavenou elektrickou oblúkovou pecou,  zariadením pre sekundárnu metalurgiu VD/VOD a dvoma kovacími lismi s výkonom 60 MN a 27 MN.

Voľné výkovky, tepelne spracované a mechanicky opracované sú dodávané zákazníkom v rôznych akostiach ocelí, predovšetkým legovaných a vysoko legovaných ocelí.

Kvalitu produktov a s nimi súvisiace služby dokumentuje aj množstvo certifikátov a atestov, vystavených našimi zákazníkmi.